سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
39
فالور ارزان
33000
10 / 500000
31
 فالور سریع جبران ریزش 365 روز
41000
50 / 250000
30
فالور سریع جبران ریزش 365روز2
63000
50 / 5000000
40
فالور اینستاگرام
65000
10 / 100000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
32
لایک اینستاگرام ❤️
8500
100 / 100000
42
لایک اینستاگرام ♥
10000
10 / 200000
49
لایک نوروز ✅
15000
10 / 250000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
بازدید کلیپ اینستاگرام سرور جدید✨️
5000
100 / 100000000
5
بازدید کلیپ اینستاگرام همه ویدیوها
80000
75 / 10000000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
2500
10 / 100000
14
امپرشن
7500
100 / 1000000
34
امپرشن + ریچ پست
11000
100 / 5000000
52
شیر Share
26000
100 / 5000000