سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
40
فالور ارزان سرور اول
14000
10 / 50000
48
فالور ارزان محدود.بزن تا تموم نشده😍
14000
25 / 250000
39
فالور ارزان سرور دوم
21000
10 / 5000
41
فالور ارزان سرور سوم
22000
10 / 150000
31
 فالور سریع جبران ریزش 365 روز
37000
10 / 1000000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
لایک ارزان سرور اول
4900
10 / 30000
44
لایک ارزان دی آهسته
7500
10 / 100000
2
لایک ایرانی سرور دوم❤️
16000
25 / 50000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5
بازدید کلیپ اینستاگرام
1100
75 / 10000000
20
بازدید کلیپ اینستاگرام سرور جدید✨️
1300
99 / 50000000
6
بازدید کلیپ اینستاگرام سرور جدید ۲ ✨️
1500
100 / 4999999
29
بازدید کلیپ اینستاگرام ۱
2500
100 / 10000000
19
بازدید کلیپ اینستاگرام ۲
5000
100 / 5000000
17
بازدید کلیپ اکسپلور✨️✨️ + امپرشن + بازدید نمایه
11000
100 / 5000000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
1500
10 / 100000
14
امپرشن
5000
100 / 1000000
8
بازدید استوری STORY
6500
100 / 350000
34
امپرشن + ریچ پست
7000
100 / 5000000
52
شیر Share
17000
100 / 5000000
13
کامنت تصادفی فارسی
40000
50 / 50000
53
کامنت متن دلخواه
40000
5 / 50000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
46
بازدید 5 پست آخر تلگرام
9000
100 / 300000
26
ممبر واقعی کانال
70000
500 / 600000