سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
39
فالور ارزان
25000
10 / 300000
40
فالور اینستاگرام
42000
10 / 100000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
32
لایک اینستاگرام ❤️
8500
100 / 100000
42
لایک اینستاگرام ♥
10000
10 / 200000
49
لایک نوروز ✅
16000
10 / 250000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
بازدید رییل اینستاگرام Reel
2000
100 / 100000000
19
بازدید کلیپ اینستاگرام۲ همه ویدیوها
2500
100 / 100000000
5
بازدید کلیپ اینستاگرام همه ویدیوها
3000
75 / 10000000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
2500
10 / 100000
14
امپرشن
7500
100 / 1000000
34
امپرشن + ریچ پست
11000
100 / 5000000
52
شیر Share
26000
100 / 5000000