سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
39
فالور ارزان
55000
10 / 500000
31
 فالور سریع جبران ریزش 365 روز
60000
50 / 250000
41
فالور ارزان سرور سوم
63000
10 / 500000
30
فالور سریع جبران ریزش 365روز2
78000
50 / 5000000
40
فالور اینستاگرام
88000
10 / 100000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
لایک ارزان سرور اول
7000
10 / 100000
32
لایک اینستاگرام ❤️
8500
100 / 100000
42
لایک اینستاگرام ♥
10000
10 / 200000
49
لایک نوروز ✅
12000
10 / 250000
44
لایک ارزان سرور پیشنهادی
15000
10 / 10000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
بازدید رییل اینستاگرام Reel
8000
100 / 100000000
20
بازدید کلیپ اینستاگرام سرور جدید✨️
8000
100 / 100000000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
3000
10 / 100000
14
امپرشن
7500
100 / 1000000
34
امپرشن + ریچ پست
11000
100 / 5000000
52
شیر Share
32000
100 / 5000000