سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
48
فالور ارزان کم سرعت
10000
200 / 20000
40
فالور ارزان سرور اول
13000
100 / 20000
39
فالور ارزان سرور دوم
18000
100 / 10000
41
فالور ارزان سرور سوم
20000
100 / 1000000
31
 فالور سریع
22000
5000 / 100000
1
فالور ایرانی اینستاگرام (سرویس پیشنهادی)👪
32000
100 / 10000
30
فالور اکسپلور + لایک+کامنت+بازدید
95000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
لایک ارزان سرور اول
4000
10 / 15000
32
لایک اینستاگرام ❤️
10200
100 / 500000
4
لایک ایرانی سرور اول ❤️
15000
100 / 10000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
بازدید کلیپ اینستاگرام ۱
2000
100 / 5000000
19
بازدید کلیپ اینستاگرام ۲
3000
100 / 5000000
6
بازدید رییل و ایجی تی وی IGTV +REEL
4000
100 / 1000000

IGTV STORY LIVE اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
8
بازدید استوری STORY
4500
20 / 5000
10
بازدید لایو اینستاگرام 1 ساعت
400000
20 / 30000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
1500
100 / 15000
34
امپرشن + ریچ پست
2500
25 / 500000
13
کامنت تصادفی فارسی
35000
50 / 50000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
28
سین تک پست کانال ارزان
900
100 / 15000
46
بازدید 5 پست آخر تلگرام
7000
100 / 300000
21
ممبر کانال تلگرام ادد اجباری ساده
16000
1000 / 100000
22
ممبر کانال تلگرام ادد اجباری مخفی
16000
1000 / 100000
27
ممبر جوینی گروه
38000
1000 / 50000
47
نظر سنجی تلگرام
99000
20 / 100000
24
ممبر واقعی کانال پاپ اپ
150000
1000 / 2000